неделя, 4 март 2018 г.

Защо да четем на децата?

Защо да четем на децата? 1. За да стимулираме сетивата им – детето гледа, докосва и слуша едновременно. Четенето стимулира неговия слух и зрение чрез връзката картинка/дума. 2. За да развием капацитета на детето да слуша – способността да се задържа вниманието е добра предпоставка за всяко бъдещо обучение. 4. За да развием любопитството у детето – четенето е благоприятно за развиване на уменията за търсене и откривателство още от най-ранна възраст (разглеждайки книжки с картинки), както и за научаване на нови неща. 5. За да осигурим на детето взаимодействие с възрастния – четенето е ситуация, осигуряваща спокойствие, ситуация, в която възрастният (родителят) посвещава време на детето и засилва усещането му за значимост. 6. За развитие на езиковите способности на детето и за обогатяване на речника му – богатството на речника на едно дете е една от предпоставките за училищния му успех. 7. За овладяване на умението за разбиране на слухово възприети текстове - запознаването на децата възможно най-рано със структурата на една история (начало, приключения, край, наличие на логически и времеви връзки, съгласуне на времена) ще им даде възможност да разкажат за своите собствени преживявания по логичен и хронологичен начин. 8. За подпомагане на тяхното ограмотяване – запознаването от ранна възраст на децата с книгите, ще им помогне в овладяването на четенето и писането, тъй като те разбират, че напечатаните в книгите думи, са същите онези, които изричаме говорейки. 9. За развитие на тяхното въображение и креативност – креативното дете се справя по-лесно с непредвидените ситуации, в които го поставя животът. 10. За да развием себепознанието у децата – приказките позволяват на децата да се срещнат със своите емоции, да ги разбират, да ги назовават. Детето се идентифицира с героите и осъзнава, че те изпитват същите емоции като него (радост, гняв, ревност, страх..). По този начин детето се чувства нормално, то преработва факта, че емоциите му, фантазиите му не са чудовищни. Когато накрая героят победи, това е също победа за детето, което се е идентифицирало. Приказките помагат за намаляване на детските страхове. Превод: логопед София Вълнеева